Yengeç Burcunda Güneş Tutulması

Merhabalar Dostlar,

Yarın 13 temmuz Cuma, çok önemli bir gökyüzü olayı gerçekleşiyor. Sabah 5:47’de parçalı güneş tutulmasına şahit olacağız.Güneş tutulmaları aynı zamanda “yeniay” dır. Tam, kısmi ve parçalı olarak oluşabilirler. Yorum bazında ise; göksel tema olarak “idrak” üzerine bazı farklarla enerjiler içerdiğini söyleyebilirim.

Ankara üzerinden değerlendirebileceğimiz tutulma haritasında, yeniay 20 derece ile Yengeç’te doğmaktadır. Öncü burç olması ve tutulmanın yükselen yakınlığı sebebiyle hızlı etkiler göstereceğini söyleyebiliriz. Aynı zamanda; Oğlak, Terazi, Koç burçlarında ve 20’li derecelerinde gezegenleri olanlar hayatlarında çeşitli değişiklikler görebilirler. Tabii bu aksiyonlar, herkesin kendi haritasına özel detay, senaryolar içerecektir. Tutulma haritasında, yeniay ve güneş kavuşumu ile 20 derece Oğlak’ta bulunan Pluton karşıtlığı sebebiyle; ya dönüşeceğiz ya da dönüşeceğiz, kaçış yok yani…
Güneş tutulması, yükselen yakınlığı nedeniyle Yengeç temalarını güçlü şekilde hissettirecektir. Bu temaları ; Güvenlik, ülke, vatan, aile, kökler, beslenme,barınma, korunma şeklinde özetleyebiliriz. Tutulma haritası yaklaşık 2-3 ay boyunca etkinliğini koruyacak gelişmeler verecektir.

Haritanın en özel yan ise sabit yıldızlardan 20 derecede bulunan Castor ile tutulmanın kavuşması ve yükselenle 23 derecede bulunan Pollux’un kavuşmasıdır. Sabit yıldızlar kavuşumları ile kadersel etkiler yaratır. Olmaz dediğimiz konuları, oldururlar. Mitoloji de; Castor ve Pollux kardeştirler ancak Castor ölümlü, Pollux ise ölümsüzdür. Bir gün Castor, kuzeni İdas’la bir sığır sürüsü paylaşımı üzerine tartışır. Hile ile sürünün tamamını almak isteyen kuzen İdas, Castor’u öldürür. Buna çok üzülen Pollux, babası Zeus’a giderek kendisini de öldürmesi için yalvarır. Zeus kardeşlere çok acır ve onlara bir gün yeraltında, bir gün gökyüzünde yaşamaları şartıyla ölümsüzlük verir. O zamandan beri kardeşler özellikle kaybolan, fırtına içinde kalan denizcilere yardım ederler.
Hayatımızın en temel yasalarından biri “dualite” dir. Castor ve Pollux’da bu mitolojik hikayesinde, dual yanlarımıza atıfta bulunmaktadır. Castor kişilik planımızda; materyelle uğraşmakta, mal pazarlığı yapmakta, ilişkiler, adaletsizlikle yıpranmakta hatta bazen ölmekte… Pollux ise ruhsal planımızda işleyen konuları, kutsalla olan bağımızı göstermektedir. Güneş tutulmasında aktif olan bu iki sabit yıldızın tıpkı hikayesinde olduğu gibi semboliklerini çalıştıracağını düşünüyorum. Yeniay sonrası hepimizi kadersel başlangıç ve bitişler beklemekte…

Sevgiyle kalın

Sakıncalı Astrolog

Birsen Sunguray

SOTHİS GÜNÜ

Merhabalar Dostlar,
6 temmuz cuma öğleden sonrası Güneş ve Sirius yıldızı kavuşuyor.
Bu kavuşum geleneklerde özel anlamlar içeren bir buluşmadır. Sirius çeşitli toplumlarda “sothis” “sirona” “şi’ra” yıldızı olarak adlandırılmaktadır. Sirius yıldızı büyük köpek takım yıldızı içinde yer almaktadır ve sembolojisinde yine köpek ile simgeleşmiştir.
Değişik toplumlarda bulunan mitolojilere bakacak olursak, Türk mitolojisinde; göksel sarayı bekleyen kurt olarak tasvir edilir. Yunan mitolojisinde Orion’un köpeğidir. Roma’da ise kurucu ikizleri Romus ve Romulus’u emziren kurttur.
Antik Mısır’a bakacak olursak; Sirius ve Güneş kavuşumu kutsaldı.Tanrıça İsis ile ilişkilendirilmiş ve Horus’un doğumunu anlatmaktadır. Sothis günü, yılbaşı idi ve bir yıllık ömrümüzün yazıldığına inanılırdı.

Hint inanışları içinde ise çok sevdiğim bir hikayeye sahiptir. Hemen paylaşmak istiyorum;
Cennetin kapısına ulaşmak adına yola çıkan dört kardeşten birincisi iyi bir savaşçı ve komutan, ikincisi usta bir şair üçüncüsü ünlü bir aşıktır. En küçük kardeşin özelliği ise sadece gurur duyduğu köpeğidir. Dördüncü kardeş ilk kardeşini bir savaş meydanında, ikincisini bir düğünde, üçüncüsünü de güzel bir prensesin kollarında bırakır ve cennetin kapısına ulaşır ama köpeğini cennete kabul ettiremez. Bunun üzerine cennete girmeyi reddeder, yolculuğunu cennetten izleyenler ona kardeşlerini terk ettiği halde köpeğini terk etmemesinin sebebini sorarlar. Küçük kardeş diğerlerinin kendi kaderlerini izlediğini ama köpeğinin ona tüm kalbiyle bağlandığını söyler. Bunun üzerine cennettekiler köpeği bir takım yıldız haline getirirler. Bu yıldız kümesindeki en parlak yıldızın adı siriustur yani köpeğin kalbi…

Bu kavuşumu en güzel şekilde yaşayabilmek adına; ihtiyacı olanlara yardım ederek sokakta ki sahipsiz canlara (özellikle başta köpekler olmak üzere) beslenme barınma adına destek olarak geçirebiliriz. Olumlama, dilek, niyetlerimiz için gökyüzünün kapıları açık olacağından temiz,saf düşünceler içinde olmaya ve beddua,dedikodu, şikayet etmekten kaçınmaya çalışmak iyi olabilir.

Tüm dualarınız güzelliklerle buluşsun, bireysel ve bütünün hayrına olsun.

Sevgiyle Kalın

Sakıncalı Astrolog

Birsen SUNGURAY

OĞLAK DOLUNAYI

“Kralın tacı dikenlerle örülmüştür” Platon

Merhabalar Dostlarım,
28.06.2018 perşembe sabahı saat 7:54’te Oğlak burcunda 6. derecede Dolunay oluşacaktır. Dolunay aynı zamanda yöneticisi Satürn ile kavuşum da olduğu için ve Oğlak 20. derecede Plüton ile stelyum nedenli, hayatımızda Satürnyen etkileri baskın şekilde hissediyor olacağız. Bu etkiler içinse; endişeli psikolojik durumlar, depresif ruh halleri, otorite figürleri ile gerilim, zaman ve bir şeyler yetiştirme baskısı sayabiliriz. Fiziksel olarak ise iskelet sistemi, kemikler ile ilgili konular için dikkat koymak iyi olabilir. Dolunay haritada 6 ve 12. ev aksını hareketlendirdiği dolayısıyla Hastaneler, sağlık kuruluşları, kamu alanı, hapishaneler ve tüm idari ve yönetim kuruluşları ön planda görünür olabilirler.
Harita yükseleni Aslan burcunda olup, yöneticisi Güneş 12. ev Yengeçte olması sebebiyle aile, vatan, beslenme, barınma konuları üzerinde oluşacak sıkıntılar gündem oluşturabilir.

Dolunay, Satürn kavuşumu Facies nebulası ile yakın olup, şiddet ve düşmanlık içeren olaylara işaret etmektedir. Dolunay haritasında ayrıca hava elementinin az olması, zihinsel formu düşük kişi ve olaylar ile karşı karşıya olduğumuzu göstermektedir.
Kova burcunda retro transit yapan Mars; içeri atılan yavaş yavaş biriken öfke ve isyanı gösteriyor. İlerleyen günlerde tutulmalar ile infilak şeklinde ortaya çıkacağını düşünüyorum. Kova Mars’ı, Aslan Venüs’ü karşıtlığı Akrep Jüpiter ile bağlanarak T kare oluşturuyor, “ben” ve “biz” konusunda karşılıklı gerilim oluşturuyor. Jüpiter Akrep sürecine maalesef derinleşerek, ruhsal büyüyerek sahip çıkamadık şimdiye kadar… Süreç manipülasyon, arka planda büyük işler çevirmek şeklinde ilerliyor…
Bu da bireysel ve toplu menfaat bazında dengeler için ileri dönemlerde oluşacak olan durumlar adına uyarıcı etkiler içeriyor. Tabii eğer yararlanabilirsek…
Dolunay ile birlikte bırakmak, kurtulmak istediklerimiz adına bitiş enerjisi oluşmaktadır. Bu enerjiyi ; yönetim, idare etmek, irade ortaya koymak, garantici olmak, sorumluluk almak, dayanıklı olmak, taşın altına elini koymak, basiret göstermek, harcamalarımız, korku ve endişelerimiz, başımıza gelenler ile öğrenebilme yeteneğimiz, gerekirse ön plana çıkmayı göze alarak, gözden geçirebilir ve yazıp, yakarak dolunay ritüeli gerçekleştirebiliriz. Dolunay sonrası, kalp ve iskelet sistemi ile ilgili sorunlarımız varsa kontrolleri atlamayalım.

Sevgiyle Kalın

Sakıncalı Astrolog
Birsen Sunguray

HERMES

İnsanlık tarihi yüce amaçlara doğru kendisine hız vermiş bilge kişiler ve inisiyelerle doludur. Bunların arasında Hermes en çok atıf yapılmış olanlardır. Hermes farklı metinlerde Thoth, Tehenti,İdris ve Enoch gibi farklı isimlerle anılmıştır. Tüm bu isimlere ait metinlerin her birisinin ardında aynı üslubu görebiliriz. Yahudi gizemciliğinde Enoch, isimli gizemli bir peygamber olarak zikredilen, Kur’anKerim’de, Hz. idris, olarak adlandırılan, Bahai metinlerinde Hermesi elvah belirtilen, kadim Mısır bilgilerinde Thoth olarak bahsedilen, Antik Grek’te Hermes Trismegustus olarak belirtilen kişinin Hermes olduğu yaygın olarak kabul edilir.
Sözü edilen isimler bulundukları toplumu ve buna bağlı olarak gelişen düşünsel ortamı doğrudan etkilemişlerdir. Bu anlamda bir çok toplumda Hermes, başlangıç sözlerini söyleyen kişidir. Nitekim Hermes’e atfedilen metinlerde bilinen en eski ezoterik metinlerdir. Eski metinler olması tarihsel olarak metinlerin etki sahasını kuvvetlendirmektedir. Tarihsel olarak Hermes’e yönelik yapılan yorumlarda şu tip ortak noktalar tespit etmek mümkündür. Hermes bir Mısırlıdır ve Mısır uygarlığının baş mimarıdır. Bu Mısır uygarlığının kuruluşu büyük tufan’dan önce başlamış ve Mısır uygarlığı tufan sonrası açıkca ortaya çıkmıştır. Hermes’in yaşadığı dönemin tufan öncesi ve sonrası dönem olduğu hakkında hakkında anlaşmazlıklar olsa da Mısır uygarlığının kurucusu ve temel öğretilerinin oluşmasında katkı sağlayıcı olduğu konusunda genel bir kanı vardır.
Hermes’in kim olduğu, ne yaptığı hakkında çok farklı söz söylenmişse de onun içsel aydınlanma yolunda ki bir çok kişi tarafından rehber alındığı ve uygarlığın yaratılmasında yine rehber olarak kabul edildiği yadsınmaz gerçektir. Kişilere hem içsel bir hareketlilik sağlaması, hem de madde dünyasının organizasyonunu vurgulaması sebebiyle Hermetik metinler insan varlığının bütünsel gelişimini hedeflemektedir. Hermes’in orijinal yazılarının eski Mısır dilinde yazıldığı söylenmektedir. Kendisi her çevirinin büyük bir kayıp olduğunu belirterek Mısır dilinde kelimeyi oluşturan seslerin söylenen anlamda ilişkili tesirler yaratabileceğini söylemiş ve özellikle Grekçe’ye çevirmenin sözlerini anlaşılmaz hale getireceğini belirtmiştir. Hermes’in bu uyarısına rağmen günümüze ulaşan metinlerin tamamı çeviridir.
Hermes’ sözleri farklı iddiaları olan çeşitli gruplar tarafından farklı ifade edilse de bizce asıl anlamını, kişinin içsel varlığına ve insanların oluşturduğu toplumsal bütüne verdiği hız ve hareketlilikte bulacaktır. Hermes’in metinleri “aşağıdaki yukarıdakine benzer” prensibi ışığında hem varlığın içsel doğasına ve insanların oluşturduğu bütünsel yapıya uygundur. Metinler kişi ve toplumlara ruhsal gelişme fırsatları sunacak bilgiler içermektedir.
Hermetizm, Hermes’e atfedilen yazıların gösterdiği bütünsel anlayışın ismidir. Hermetik düşünce sadece Mısır ve Mısır dinini değil bütün insanlığı etkilemiştir.
Yeni Platonculuk, rönesans, reform hareketleri ve İslam’daki mistisizm düşüncesinin temelleri Hermetik metinlere dayanır. İslam anlatılarında ilk göğe çekilen peygamber olarak Hz. İdris kabul edilir. Göğe çekilmek göksel olanla bütünleşmek ve fiziki olarak da orada ve yerde var olmak anlamındadır. Üç kere yüce Hermes olarak Grek’lerin ortaya koyduğu Hermes aslında yerin, göğün ve geçişin simgesidir. Rönesans başlamasında Hermetik düşünceler etkin bir rol oynamasına karşın aydınlanma dönemi sonrası gelişen sanayi toplumunda Hermetik metinler safsata yığını olarak görülmüştür. Fakat günümüzde sadece maddesel yönünü geliştiren modern uygarlık , ruhsallığı ihmal etmiş ve iki kanadı olan insanlık kuşunun maddi kanadı gelişirken ruhsal kanadı cılız kalmıştır. Hermetik metinler maddesel ve ruhsal dengeler bütünü olması sebebiyle çağımız insanının es geçtiği bazı değerleri düşünmesine ve bazı değerlerdeki abartılardan kurtulmasına yardımcı olmaktadır. Çünkü Hermetik metinler ruhsal olana yaptığı vurgu kadar maddi olanın yetiştirilmesine de önemli vurgular yapmıştır. Bu anlamda insanlığın maddi ve ruhsal yönlerine bir bütün olarak tesir edebilme ve ona rehberlik yapabilme imkanına sahiptir.
HERMETİK METİNLERİN TARİHİ
Hermetika günümüze kadar bir çok farklı çevirisi ile gelmiştir. Hermes kendi yazdığı dilden yapılacak çevirilerin gizemli bağının koparılacağını ve sözünün etkisinin azalacağını vurgulamıştır. Buna rağmen Hermes metinlerinin farklı kültürler ve ortamlarda çevrilerek insanlara içsel dönüşüm yolunda rehber olmuştur. Araştırmacıların iddialarına göre Hermetika aslında kadim kutsal yazı ile yazılmıştır daha sonra eski Mısır dili ile kaynaşma olmuş ve Mısır diline dönüşmüştür. Bu metinler M.S. 3. Yüzyılda Theodosrus’un himayesinde ki zamanın İskenderiye Patriği olan Theophilus’un fermanı ile yazılan Mısırca tüm eserlerin yakılması ve Mısırca konuşanların öldürülmesiyle ortadan kalkmıştır. Bu baskı döneminden kaçan mistikler kadim yazı formu ve Mısırca yerine Grek alfabesini kullanarak bir çok teoloji kitabının yazıldığı Kopt dilini kullanmışlardır. Bu dil 17. Yüzyıla kadar yani bu dili bilen rahipler yaşadığı süre içinde var olmuştur. Günümüzde metinler eski Mısırca değil, Grekçe, Latince, Arapça ve Kopt dilindedir. Hermetik felsefe Mısır uygarlığının içine sinmiş bir şekilde yaşarken örgütlü bir dine dönüşen Güneş Tanrı dini, Hermetik düşüncenin rahipler arasında bir sır olarak yaşamasına sebep olmuştur. Bu anlayış piramitlerin birer inisiyasyon merkesi olarak çalışması ve bu inisiyasyonlardan yararlanan bir çok mistiğin yetişmesine olanak sağlamıştır. Hermetika günümüze Grekçe’ye çevrilmesi sayesinde ulaşabilmiştir. M.Ö. 3.yüzyılda bir çok astroloji metni Grekçe’ye çevrilmiştir. Bu zamanda Thoth’un yazıları da Grekçe de dolaşmaya başlamıştır. Hermes Trismegistus’a atfedilen eserler Grekçe’de hem bir kadim bilgiler ansiklopedisi hem de simya, astroloji,tıp botanik gibi pratik amaçlara yönelik bilgi kaynağı olarak kullanılmıştır. Hermes’in metinleri felsefi ve teknik olarak ikiye ayrılabilir; Felsefi kısmı, içsel dünya ve Tanrısallık hakkında bilgilerin işlendiği ; Corpus Hermeticum,Stobaeus Fragmanları, Viyana ve Nag Hammadi papirüsleri ve Logos Teleios isimleri ile bilinen ortak metinlerdir. Diğer metinler ise astroloji,simya, anatomi, tıp, botanikle ilgili bilgiler verir. Grekçe’ye oradan da Latince’ye çevrilen eserler 7. Yüzyıldan itibaren Arapça’ya çevrilerek İslam dünyasında önemli yer tutmaya başladı. İslam dünyasında Hermes İdris peygamberle ve mistik Enoch’la özdeşleştirildi. Grekçe’den Arapça’ya çevrilen eserler arasında şunlar sayılabilir; Hermese atfedilen, Kitabu’l Esrar. Majinin kurallarının belirtildiği Nevamis Hirmis. El Kindi’nin yazdığı Hermesin Grekçe çevirisi olan Risale fi ilm el-ketif. Arap yazarlarının Hermetik felsefeyi konu alan ve Hermetik etki taşıyan yapıtlardan birkaç örnek vermek gerekirse şunlar belirtilebilir. Farklı türde bitkiler yetiştirmek için yazılmış Kitab Esrar el-Kamer, Hermes’in deyişlerini içeren Adab ül-felasifa, Simya üzerine Hermetik biryapıt olan Muhammet ibn Umeyl Teymimi’nin Kitab şerh ül-suver’i. Büyü ve dua metinleri olan Kitab gayet ül-hakim. Arapça’da Hermes هيرميز (Hirmis, Hermes, Hurmus ya da İrmîs diye okunabilir) el-Farabî tarafından es-saîd el-cedd olarak açıklanmıştır, bunu Tanrı’nın yukarı yükselen / kutlu kulu olarak yorumlamak mümkündür. İbn Erfa’ Ra’s ise Hermes’i ebû’l-felâsifa yani filozofların babası diye anar. Arap hermetizminin, Yunan hermetizmiyle yakından ilgisini gösterense, Hermes’e yüklenen üç kat yücelik vasfıdır. Mısır’daki Thoth’tan Hermes’e geçmiş bir vasıftır, özetle Mısır’da ve Yunan’da Hermes’e “Hermes, Üç Kat Büyük Hermes” denir, bunun da Yunanca ifadesi Ἑρμῆς ὁ Τρισμέγιστος’tur (Hermes Trismegistos). Arap hermetizminde de çoğun el-muselles bi’l-hikme (hikmetle üç kere nimetlenen) ve el-muselles bi’n-ni’me (kendini nimetlerle üç kere doldurmuş olan) olarak adlandırılmıştır.
Arap hermetizminde bu üçleme “varlık, hikmet ve hayat” olarak da açıklanmıştır.

Sevgiyle Kalın

Birsen Sunguray

Kaynaklar
Hermesler Hermesi, Mahmut Erol Kılıç
Kybalion Yasaları, yedi kozmik yasa
www.hermetics.org
Onur Güven, Okült Astroloji Ders notları

İKİZLER YENİAYI

“Kader seni güldürmüyorsa, espriyi anlamadın demektir” SHANTARAM

Merhabalar Dostlar,
13 haziran 2018 ve saat 22:44 itibariyle ikizler burcunda 22. derecede yeniay oluşacaktır. Yeniay gençler, eğlence alanları, risk alma ve entelektüel konular üzerine etkin olacak görünüme sahiptir. Yeniay yöneticisi Merkür Yengeç’te olup, aile, vatan, beslenme, barınma konuları üzerinde gündem verebilir. Ancak ışık altında olduğu için Merkür kendini ifade konusunda zorlanma söz konusudur. Harita yükseleni Kova burcunda olduğu için İkizler yeniayı ile “orantısız zeka” oluşturuyor. Gölge yönden ise; isyan etme ve düşük zihinsel formlara tahammül edememek şeklinde tarif edebileceğimiz bir psikoloji veriyor.

Yeniay haritasında yükselene yakın 1. Ev Mars düşünsel konular için aktif eylemsel yetenek sağlıyor. Ancak sert bir T kare ile yükselen yöneticisi Uranüs ve anaretik derecede Venüs ile bağlanmış durumda. Ani biçimde oluşabilecek ve kitlesel yaygın, iletişim, adalet, ilişkiler temalı şiddet içeren olaylara işaret ediyor. Kova’dan Mars’ın Pandora ile kavuşumu beklenmedik bilgilerin ortalığa dökülmesine vurgu yapmaktadır. Venüs’ün aynı zamanda Vulkanus ile kavuşumu, önemli ve istenilen kavuşmaları gösterirken, Vulkanus için geri planda ve stratejik yapılan işler açısından bakılması doğru bir bakış olabilir. Zor olabilir, ancak ilahi olana güvenmek gerekiyor…

Yeniay haritasında bize ipuçları sunan önemli görünüm olarak Kad ve Hekate kavuşumunu alabiliriz. Çünkü harita ikizler tarzına uygun olarak bize bilgiler veriyor ve yollar, seçimler sunuyor. Kad gitmemiz gereken yol ve Hekate, bu gün yaptığımız seçim ve kararların bizleri yol ayrımında tuttuğunu gösteriyor. Antik çağlarda Hekate sembollerinin yol kavşakları üzerinde kullanıldığını hatırlatmak isterim. Hekate son derece güçlü bir Tanrıça’dır ve Titanlar, Tanrılar arasında bulunan savaşta; Tanrılar tarafında, Zeus’un yanında yer almış ve zaferi belirleyen olmuştur. Bu bağlamda hayatımızda bulunan kadın figürleri önemli olmaktadır. Kad ve Hekate Aslan’da olduğu için irade koymanın, sağlam durmanın ve Mars karşıtlığı nedeniyle şiddet tuzağına düşmeden, bunları gerçekleştirmenin önemli olduğunun altını çizmek doğru olabilir…
Yeniay için; özellikle yazarak olumlama yapılması ve ana başlıklar olarak; zihin, zeka, akıl, değişik olma, tarafsızlık, okumak, yazmak, çizmek, konuşmak, eğitim, alış veriş, bilimsel konular, medya, iki durumdan birisini seçmek adına faydalanabiliriz…

Sevgiyle kalın, güzelliklerle buluşun

Sakıncalı Astrolog

Birsen Sunguray

Yay Burcunda Dolunay

Merhabalar Dostlar,
29 Mayıs 2018 saat 17;19 da Yay burcunda 8.derecede kuvvetli bir dolunay oluşacaktır. Dolunay 2. Evde oluşmakta olup, 2. ev ve 8.ev aksını hareketlendirmekte olacak… Bu aksta maddi ve manevi değerlerimiz; dolunayın büyüteç etkisi altında görmemiz, bırakmamız, vazgeçmemiz gerekenleri görünür kılacaktır. Dolunayın Yay burcunda olması “değer” kavramı ile uluslar arası konuları birbirine bağlamaktadır. Dolunayın yükselene yakın yöneticisi olan Jüpiter Akrep burcunda olup, retro sebepli daha önceden olmuş, bitmiş gizli saklı mevzuları ön plana getirecektir.
Dolunay da, Ay Batının koruyucu yıldızı Antares’e oldukça yakınken, Güneş ise Doğunun koruyucusu olan Aldeberan’a yakın olacak. Bu dolunayı kuvvetli ve kadersel bir hale getiriyor. Biraz hatırlamak istersek, iki yıldız da şartlı olarak büyük başarılar getiriyorlardı. Antares, hitabet, konum verirken, abartmak ve kibir zaafına yenik düşeni alaşağı ediyor. Aldeberan ise yüksek gözlem, kendini ifade gücü verirken dürüstlük şartı koşuyordu. Eğer şartlar gerçekleşmezse, aynı şekilde alaşağı ediyor. Antares özellikle kalp krizi durumlarını tetiklerken, Aldeberan da ise baş, boyun yaralanmaları aktif ve sorunlu çalıştığında görülebiliyor.
Dolunay haritasında 3. Evde görülen Oğlak Satürn’ü ve Plüton, iletişim alanında alınacak resmi kısıtlama ve kontrol edilme üzerine değişiklikleri gündeme getirebilir. Yine anaretik derece ve ışık altında olan Merkür’de iletişim, gazetecilik, medya konularında rahat olmayan, zorlu bir sürece dikkat çekiyor. Harita da bulunan uçurtma kalıbında ise en tepede 9. Evde Yengeç Venüs’ü yer alıyor. Uzun zamandır yazdığımız (hem benim, hem sevgili arkadaş ve hocalarımızın) yazılar da 2.ve 8. Ev konuları genel olarak hep ön plana çıkıyordu. Bu konuda elimizden geldiğince anlatmaya çalıştık. “değer” kavramı çok önemli. Dünya bizim istediğimiz şekilde kullanabileceğimiz bir malzeme değil. Sürekli daha fazla, daha fazla çalışıp, sevgi, saygı, merhamet gibi manevi değerleri unutup, zamanımızı ve ömrümüzü böyle geçirmek ve elde ettiğimiz para ile sürekli daha fazla, daha fazla satın almak ve fiziksel, ruhsal hatta zihinsel “çöp” yaratmak, bize şeker kağıdına sarılıp sunulan hayattır. Bende bu hayatı ayaklarınızın dibine koyup, bundan ne gibi “değer” yaratabilirsiniz? Diye sormak istiyorum…
Dolunay ile şifa bekleyen tüm yanlarımıza bakmak iyi olabilir belki de…
Sokrates şöyle der “Sorgulanmamış bir hayat, yaşamaya da değmez”

Güzelliklerle buluşun, sevgiyle kalın

Sakıncalı Astrolog
Birsen SUNGURAY

Boğa Yeniayı

Merhabalar Dostlar,

Stoa felsefesinin kurucusu Zenon şöyle der; “Yaşam danstan çok, güreşe benzer, önemli olan sağlam durmak ve beklenmedik darbelere hazırlıklı olmak”

Yarın 15 mayıs, saat 14.48 de Boğa burcunun 24. Derecesinde yeniay doğuyor. Ankara üzerinden bakabileceğimiz haritada; Yeniay 9. evde doğmakta ve aynı zamanda 2. evde bulunan Akrep Jüpiteri ile bir karşıtlık oluşturmakta. Yeniay ile özellikle spekülatif değerler; bankacılık, borsa, sigorta, miras ve nerden kazanıldığı açıklanamayan paralar konusu gündeme gelecek görünmektedir. Diğer detaylar içinse; Uluslar arası ilişkiler, yabancılar, yüksek öğrenim kuruluşları, din kurumları ve felsefi içerikli alanlar öne çıkacak gelişmeler yaşabilirler. Yeniayın Capulus sabit yıldızı ile birleşmesi tüm bu alanlarda macera ve hayalperest yaklaşımlara ve kaba kuvvete dökülen durumlara başlangıç verebilir. Yeniayın Pluton ve Mars ile yaptığı olumlu açılar başlangıçların yaratacağı dönüşümlerin iyi nihayete erebileceğini ancak bu zorlu bir dönemden geçerken mücadele vermenin önemine işaret ediyor. Yeniay yöneticisi olan Venüs İkizler’de Mc ile birleşmiş olup, Uranüs ile olumlu açısı yönetici, üst düzey statü de bulunanlar adına sürpriz açıklamalar veya beklenmedik ortaklıklar görülebilir. Ancak olumsuz Neptün açısı bunların reele dönüşmesini engelleyecek konumdadır.

Yeniay yükseleni Başak burcunun 24. Derecesi olup; Sağlık, hastalık, hastaneler, hizmet içerikli konular ön plana geçebilirler. Yükselen yöneticisi Merkür 8. Evde olup, anaretik derecede Uranüs ile kavuşumda ve yine anaretik derecede ki Mars’tan olumsuz açılar almakta olduğundan ; özellikle medya, gazetecilik alanında şiddet içeren, hoş olmayan haberlere işaret ediyor.
Bizler yeniay sabit Boğa burcu enerjisi ile sağlam basmamız gereken konulara yoğunlaşabilir, gerekli konsantrasyonu bulabiliriz. Hayatımızda sahip olduğumuz maddi ve manevi değerleri görüp, bunlara şükredebiliriz. Değerlerimizi nerelere yüklediğimize bakabiliriz. Maddi kaynaklarımız için yapmamız gereken yardımları yapıp, mantıklı mali yollar, yatırımlar izleyebiliriz. Kısa bir süre sonra Uranüs’ün Boğa burcuna girmesi bir çok değerleri alt üst edeceği için garantici, sağlam yollar üzerine düşünmek iyi olabilir.

Boğa beş duyumuzu ilgilendirdiği için sanatsal faaliyetlere başlamak isteyenler için güzel bir zamanlama vermektedir. Boğa yönetiminde olan boyun ve çevresi, ayrıca ifade tarzımız, güzel konuşma gibi konular için girişimlerde bulunma adına güzel enerjiler sunuyor.

Tüm olumlama, dua, dilekleriniz güzelliklerle buluşsun…
Sevgiyle kalın

Sakıncalı Astrolog
Birsen SUNGURAY

VARUNA 20000

Varuna 2000 yılında Robert S. Mc Millan tarafından keşfedilmiş. Neptün ötesi gök cisimleri içinde geçer. Kuiper kuşağında yer almaktadır. Kuiper kuşağında şimdiye kadar 400 civarı gezegenimsi bulunmuştur. Tanımlanma durumları halen tartışmalıdır. Varuna, büyük kubevanolar içinde tanımlanmıştır.

Mitolojik hikayesi ise çok zengindir. Sözcük olarak ilk defa Hititler ve Mitanniler arasında yapılan bir anlaşmada Tanrıları şahit olarak belirttikleri için rastlıyoruz. Şahit yazılan Tanrılar İndra, Mitra ve Varuna’dır. Ancak Varuna için bilgi alınabilecek en önemli kaynaklar “Vedalar” dır. Vedalar Çağı M.Ö. 1500- 500 yılları arasındadır. Vedalar da belirtilen Panteon Hint-Aryan inanışıdır. Veda sözcüğü, vid “bilmek” eyleminden türetilmiştir ve “”kutsal, dinsel bilgi” anlamındadır. Vedalar dört bölümden oluşan Hint-Aryan kutsal metinleridir. Vedaların ilk bölümü “Rig Veda” dır. Bunun dışında; “Soma Veda” “Yacur Veda” ve “Atharva Veda” bulunmaktadır.
Rig- Veda’nın 1028 ilahisinden en az 250’si Tanrılar Kralı İndra’ya, yıldırımlar savuran ve yağmur veren Tanrıya seslenmektedir. 220 tanesi ise ateş Tanrısı Agni’ye seslenmektedir. Agni ocaklarında ailelerin koruyuculuğunu yapmakta, sunaklarda onların saygılarını ve kurbanlarını kabul etmektedir. 120 ilahi Agni’nin ağzına dökülen kurban içkileri Soma’ya dır.

Güneşe, rüzgara, yağmur tanrısına, fırtına tanrılarına seslenen sayısız ilahi vardır. Parlak Gök Baba ve her yere yayılan Toprak Ana’yla kızları sevimli Şafak ve Gece de kutsanmaktadır. Fakat hepsinden yücesi, ona adanan ilahi sayısı bir düzineyi zor bulurken, ilah Varuna’dır.
Varuna adı fiil kökü vr. “kaplamak, içermek” anlamından gelir; çünkü o evreni içerir ve sıfatı egemenliktir. Varuna sulara ateş salar, altın disk güneşi göklere uçurur, gece ve gündüzü ayarlar, ayırır. Ve onun düzeninin ritmi(rta) dünyanın düzenidir. Gökte durarak güneşi alet gibi kullanarak büyülü yaratıcı gücüyle (maya) dünyaya yön verir. Bu yolla üç dünya yaratmıştır, üçünde de oturur; Gök, yer, aradaki hava. Burada duyulan ses Varuna’nın soluğudur. Altından evi, bin kapılı bir malikanedir. Burada oturup, dünyada olup, biteni izler. Güneş bile bu yüksek noktaya ilerler, insanların yaptıklarını anlatır. Varuna’nın bin gözüyle gözettiği, hükmettiği düzen, Mısır’da bulunana Maat ve Sümer’de bulunan Me’nin karşılığıdır. Ancak bu karşılık sadece fiziksel içeriğe sahip değil, aynı zamanda ahlaki bir düzeni de korur. Varuna düzeni Rta’dır. Gerçek ile birbirinin yerine kullanılır. Rta olaylara düzen, şekil verir. “Rta’nın yolları vardır” cümlesi geleneksel bir deyiştir. Atharva Veda’da ise Evrenin yöneticisi ve suların düzenleyicisidir.
Epik dönemde ise Varuna’nın daha çok suların yöneticisi, denizlerin ve nehirlerin tanrısı olarak ortaya çıktığını görüyoruz. Evi okyanuslarda “makaralar” ın ülkesinde dir. O yüzden binek hayvanı makaradır. Makara; timsah, yunus ve köpek balığı karışımı bir deniz canavarıdır.

Astrolojik açıdan bakmak istersek; Varuna su elementi ve aynı zamanda hava elementi ile alakalı çalışıyor. Çeşitli haritalarda yaptığı etkilere göz atınca, açı yaptığı gezegen ve önemli noktalara büyüteç tutuyor. Olayları büyük, gözler önüne taşıyan hale getiriyor. Kolektif haritalar da bu nedenle çeşitli büyük felaket ve ani yayılan hastalık konuları ile bağdaştırılmış. Bireysel olarak, mitolojisinde olduğu üzere düzen yaratma anlayışı hakim. Ancak bu düzen yaratma anlayışı daha göksel yani “ilahi adalet” şeklinde gerçekleşiyor. Düzen yaratma iç güdüsü ile, doğal liderlik özelliği vermesi muhtemel. Yersel adaleti ya da idari adaleti ise daha çok Mitra ile bağdaştırabiliriz. Haritada bulunduğu konuma göre üst düzey gözlemci özelliği verebilir. Gözünden bir şey kaçmaz. Ancak insanları ve her şeyi sürekli tartar,ölçer, biçer. Gerçek, dürüstlük, ahlaki konular kişi için çok önemlidir. Ciddi bir yaratıcı yönü vardır. Eğer su ve hava elementinde ise daha bariz hissedilecektir. Bunun dışında yine mitolojisinde belirtildiği üzere alet, edevat kullanma konusunda yetenek ve teknolojik eğilimler verebilir. Tüm bunlara rağmen eşinin de şarap Tanrıçası Varuni olduğunu hatırlatarak gezmeyi, eğlenmeyi bilen bir yönü olduğunu eklemek isterim.

Sevgiyle Kalın

Kaynaklar;

Doğu Mitolojisi, Joseph Campbell

Hinduizmin Kutsal Metinleri Vedalar, Kürşat Demirci

Sakıncalı Astrolog
Birsen SUNGURAY

Akrep Dolunayı

Merhabalar Dostlarım,
30 nisan sabahı 3;57 de Akrep burcunda 9 derecede Dolunay gerçekleşecektir. Ankara üzerinden bakabileceğimiz haritada yükselen Balık burcunda 21 derece de gerçekleşecek. Yükselen klasik yöneticisi Jüpiter Akrep’te ve klasik yönetici Neptün ise 12. Ev ASC üstünde olduğu için haritaya su elementi etkisini baskın şekilde hissettiriyor. Dolunay ile birleşen astreoid Poseidon ise yine su elementi içerikli aşırı yağmur, tesisat sorunları ile evi su basması, lüzumlu lüzumsuz ağlama isteği gibi konuları yükseltebilir. Balık ve Akrep etkisi; eğer bırakmak istediğimiz artık irade koymamız gereken, sürücemede işlerimiz varsa yine destek veren enerjiler içermektedir, bunu fırsat olarak görebiliriz. 8. Evde oluşan dolunay 2 ve 8. Ev aksını hareketlendirerek manüplatif kazançları; para,bankacılık, sigorta, borsa gibi alanları ve manevi değerlerimizi, ölüm kavramını görünür hale getiriyor. Ayrıca yükselen Balık vurgusu; kayıplar ve kurban bilinci taşımak, birlik kavramı, aldanma, aldatılma konularını ön plana taşıyacaktır.
Önemli bir açı olarak Mars, Pluton kavuşumu 11. Evde bulunuyor. Geniş halk kitleleri, dernekler, sivil kuruluşlarla alakalı çalışacak kavuşum, bu topluluklar üzerine kayıplar verdirebilir. Kavuşumun Asc ile olan karesi, bu kavuşumun etkilerini yine ön plana taşıyor ve gerginleştiriyor.
Dolunayın 2 ve 8 aksında olması sebebiyle ekonomik varlıklarımızı gözden geçirip, mantıklı bir kazanç, harcama dengesi içinde olmamız, sürekli satın alma psikolojimizi gözden geçirmek iyi olabilir. (ki Venüs ikizler çosturmuş olabilir) Şükretmeyi bilmek ve çevremizde ihtiyacı olanlara yardım etmek, bizi asıl biz olan, ruhsal alanımızda besleyecektir.
Dolunay haritası, baskın olan su elementi ile şifa ihtiyacımız olan fiziksel ve manevi alanlar için destek vermektedir. Özellikle sağlık konuları adına kontrol, tedavi ihtiyacımız varsa dolunay sonrası uygun zamanlama olacaktır. Başta sigara olmak üzere bağımlılık içeren tüm madde bağımlılıkları ve psikolojik bağımlılıklar (örnek olarak; tek bir şey yapamamak, yardım bağımlılığı giderek yaygınlaşan psikolojik bağımlılıklar arasında başı çekiyor) görmek ve bırakmak açısından dolunay yine bize destek veren enerjiler içeriyor. Bırakmak ve kurtulmak istediğimiz tüm konular adına bunları yazıya döküp, sonrasında yakarak dolunay ritüeli yapabilirsiniz.

Sevgiyle kalın her daim…

Sakıncalı Astrolog
Birsen Sunguray

Koç Yeniayı

Merhabalar Dostlarım,

16 Nisan 2018 sabah 4.48 de Koç burcunda 26 derecede Yeniay doğacaktır.

Yeniay haritasında yükselen Balık burcunda olup, 12. Evde kalan yükselene yakın Neptün dolayısıyla “görünenin göründüğü gibi olmadığı” ve özellikle “kayıplar” konusunun ön planda olacağını göstermekte… Yine Balık burcunun son derecelerinde Scheat yıldızı ile kavuşan Chiron özellikle deniz ve havadan gelebilecek kaza ve tehlikeleri göstermektedir. Chiron 29 derece Balık’ta ve anaretik derece olduğu için zorlayıcı etkiler vermekte, bu bağlamda transit hareketi ile bütünün hayrına yaptıklarımız daha önemli hale geliyor. Chiron doğası gereği kendi yarasını saramıyor, bunun için; birbirimiz için ne kadar yardımcı olduğumuz, dertlere ne kadar ilaç olabildiğimiz, nelerden vazgeçebildiğimiz Koç transitine başladığında cevaplarını bulacak sorular olacak…

Yeniay haritasında Güneş ve Ay kavuşumu aynı zamanda Uranüs ile kavuşmakta olduğundan ani, beklenmedik olayları beklememiz gerekiyor. Aslında yeniay Koç’un son dekantında, bu nedenle daha çok başlangıç değil, bitişlerle ilgili çalışıyor. Yeniay; Pluton, Mars ve Satürn sert açılar yapmakta, daha önceden adım adım planlanmış, manüplatif başlangıçlara işaret etmektedir. Bu açılar, 10 ve 11. Evde olduğu için yönetim, idare ve geniş halk kitlelerini etkileyecek özellikler veriyor. Yeniay ise her ne kadar 1.ev gibi görünse bile kıstırılmış burç konumunda olduğu için umut ve enerji olarak düşük hissediyor olabiliriz.
Harita da hava elementi eksikliği ve Merkür’ün durağan olması ise akıl, zihin, medya, iletişim olarak bizi bireysel ve toplumsal zorlayan etkiler sunuyor. Sonuç olarak hem gökyüzü açıları, hem yeryüzü yansımaları olarak zor günlerden geçiyoruz. Ancak “umut” korumamız gereken en büyük değerlerimiz içinde ve tabii her açıdan “temiz” kalmak gerekiyor.

Yeniay ile kendimiz ve bütün adına niyet, olumlama yapabilir, dua edebiliriz. Unutmamak lazım ki, hayatın kendisi dualdir. İyi ve kötü beraber gelir. Bizim görevimiz iyiyi ortaya çıkarmaktır.

“Yeryüzünde ne kadar kötülük varsa, iyilik yaratmak adına o kadar çok sebebimiz var”

Sakıncalı Astrolog

Birsen Sunguray

Terazi Dolunayı


Merhabalar Dostlar,
31.3.2018’de saat 15:36’da Terazi burcunda Dolunay gerçekleşecektir. Ankara üzerinden baktığım dolunay haritasında, harita yükseleni Aslan burcunun son derecelerinde gerçekleşecektir. Bu nedenle; yönetim, liderlik, sahne sanatçıları, aşk temalı konular ön plana çıkacak ve daha önce fark edilmeyen bazı mevzular açığa çıkacaktır. Bu konularda kayıplar ile karşılaşmamız olası görünmektedir. Dolunay karşıtlığı, 3. Ve 9. Ev girişinde gerçekleşeceği için iletişimi yoğun, seyahatler, uluslar arası ve felsefi konular, üniversiteler ile ilgili konular ise olası durumlar için alan teşkil edebilecektir. Dolunay Terazi burcunda gerçekleşeceği için; adalet, hukuk, uyum, ahenk, sosyal ve kişisel ilişkiler, diplomatik ilişkiler, para piyasaları açısından önemli bitiş, sonlanmaları tetikleyebilir. Dolunay haritasında; Güneş ile kavuşumda bulunan Merkür retro ve yanık olması nedeni ile yine iletişim, ulaşım, anlaşma ve mental konular üzerine oldukça zararlı çalışacak şekildedir. Bu sebeple hem dolunay hem retro sebepli geçici bir zaman dilimi içinde olduğumuzu hatırlayıp, kalıcı hasarlardan kaçınmak en güzeli olacaktır. Merkür retrosu Koç’ta bulunduğu için içsel öfke biriktirmek de yine aynı şekilde sorun olabilir. Bu nedenle, spor veya satranç oynamak gibi aktiviteler ile zeka ve stratejik saldırı enerjisini dönüştürebilirsiniz. Dolunay’da özellikle Güneş ve Ay karşıtlığı Oğlak’ta bulunan iki malefik Satürn ve Mars ile sert bir T kare oluşturmakta, diğer önemli nokta ise iki malefiğin sabit yıldız Facies ile kavuşum yapmasıdır. Sabit yıldız olarak Facies sert karakterli olup kitlesel şiddet içeren olayları işaret etmektedir. T karenin 5. Evde gerçekleşmesi ve Mars ile etkileşim söz konusu olduğu için askeri hareketlilik ve genç insanları hedef alan ataklar açısından kadersel etkiler yaratabilir.

Dolunayla beraber, normalde görmekte zorlandığımız bazı konular büyük ölçekte bizlere görünecektir. Bizler hayatımızda düzeltmek istediğimiz, çıkarmak ve kurtulmak istediğimiz konular üzerine yoğunlaşıp; bir kağıda yazıp, sonra yakarak dolunay ritüeli gerçekleştirebiliriz. Tabii sonrasında yapmamız gereken girişimleri de gerçekleştirmek kaydıyla… Terazi dolunayı; öncelikle barış ve uzlaşma, fiziksel güzelliğimiz, aşk ve arkadaşlık ilişkilerimiz, adalet hakkındaki bakışımız, kişisel uyumumuz, psikolojik ve mental dengemiz, para ve bereket üzerine düşüncelerimiz ve nasıl davrandığımız, sanat ile ilişkimiz, diplomatik yönlerimiz ve hayatımızda ki ben/biz dengesini gözden geçirmemiz için uygun bir fırsat olabilir. Bu dolunay ile kendimizi oldukça şişmiş hissedebiliriz, Terazi aynı zamanda böbrekleri de temsil etmekte, bu sebeple dengeli “su” içme konusu önemli olacaktır. Yine bel, sırt sorunları açısından dikkat edilmesi gereken bir dönem…

Yazımı Terazi Dolunayı için uygun olabilecek içeriğe sahip olduğunu düşündüğüm “Bülbülü Öldürmek” romanından alıntılarla bitiriyorum. Hepimize İlham versin…

Herkese sevgiler, güzelliklerle buluşun

“…gerçek cesaretin ne olduğunu görmeni istiyordum, gerçek cesaretin eli tüfekli bir adamla ilgisi olmadığını. Daha başlamadan yenildiğini bile bile başlamak ve her ne pahasına olursa olsun sonuna kadar devam etmek olduğunu. Nadiren de olsa bazen kazanırsın.”

“Bir insanın ayakkabılarını giyip bir süre onlarla gezinmedikten sonra o adamı tanıyamazsınız.”

”İnsanlar genelde neyi görmek istiyorlarsa onu görürler, neyi duymak istiyorlarsa onu duyarlar.”

“Sıfatları kaldırırsan geriye gerçekler kalır”

Sakıncalı Astrolog

Birsen SUNGURAY

Sirius’un Hikayesi

Merhabalar Dostlarım, bu gün Ay ve Sirius kavuşuyor. Bir Hint efsanesinde, Sirius’un hikayesi nasıl anlatılmış bakalım isterseniz :)
Cennetin kapısına ulaşmak adına yola çıkan 4 kardeşten birincisi iyi bir savaşçı ve komutan, ikincisi usta bir şair üçüncüsü ünlü bir aşıktır. En küçük kardeşin özelliği ise sadece gurur duyduğu köpeğidir. Dördüncü kardeş ilk kardeşini bir savaş meydanında ikincisini bir düğünde üçüncüsünü de güzel bir prensesin kollarında bırakır ve cennetin kapısına ulaşır ama köpeğini cennete kabul ettiremez. Bunun üzerine cennete girmeyi reddeder, yolculuğunu cennetten izleyenler ona kardeşlerini terk ettiği halde köpeğini terk etmemesinin sebebini sorarlar. Küçük kardeş diğerlerinin kendi kaderlerini izlediğini ama köpeğinin ona tüm kalbiyle bağlandığını söyler. Bunun üzerine cennettekiler köpeği bir takım yıldız haline getirirler. Bu yıldız kümesindeki en parlak yıldızın adı siriustur yani köpeğin kalbi…

17 Mart Balık Burcunda Yeniay

Merhabalar Dostlarım,

Bu gün 17 mart 2018 saat 16:11 de Balık burcu 26 derecede yeniay doğacaktır. Yeniay Chiron ile kavuşum yapmakta ve 8. Evde gerçekleşmektedir. Bu görünüm ile kayıplar ve başkası için çare olduğumuz ama kendimizde kapanmayan yaralarımıza bakmanın zamanı gelmiştir. Chiron ve Jüpiter,Pluton olumlu açıları, dertlerimize çare bulabileceğimiz ancak bunun için kendimizi değiştirmemiz gerektiği mesajını veriyor. Hem Chiron mitolojik hikayesinde, hem de balık burcunun doğasında çarenin “bırakmaktan” geldiğini de hatırlatmak isterim. Yine 29 derece Yay’da, 5. Evde bulunan Mars ile Chiron sert bir açı yaparak “genç erkek” ve “askeri” figürler açısından dikkatli olunması gerektiğine işaret ediyor. Harita da yükselen Aslan burcunda olduğundan toplumsal bazda yönetici, sanatçı gibi önemli kişilikler ön planda olacaklardır. Yine yükselen doğası gereği, egosal ve baskın tutum içeren olaylar gündemimize düşebilir. Bu kadar Balık vurgusu olan harita da yükselenin Aslan olması bizim açımızdan, eriyip gitmeme, karakterli duruş sergileme üzerine mesajlar iletmektedir. Yeniay ile astreoid olarak birleşen Herakles’in 12 denemesine göz atacak olursak, Balık burcu denemesi “ödevini unutmamak” ve “kaybolmamak” üzerine mesajlar içermektedir.

Bizler yeniay ve yeni enerji ile; Hayal gücümüz, yardım severliğimiz, ilahi sistemdeki yerimiz, kutsalla olan bağımız, bırakmamız gerekenler, belirsizlikler, ilüzyonlar, fedakarlıklarımız, şifacı yönümüz, kendimizde iyileşme bekleyen yaralarımız için niyette bulunabilir ve olumlama yapabiliriz… Yine son olarak Balık burcu vurgusu yüksek olduğu için ayaklarımız ile hassasiyet yaşayabiliriz ve lütfen susuz kalmayalım, sokaktaki canlara da su ve yiyecek vermeyi ihmal etmeyelim :)

Sevgiyle Kalın

Sakıncalı Astrolog

Birsen Sunguray

BAŞAK DOLUNAYI

“Dünyada ki her şeyin bir sebebi vardır. Her bitki bir hastalığı tedavi etmek için büyür. Ve her insan bir görevle yaratılmıştır. Görev büyük bir şey yapmak değil, gerekeni yapmaktır.” A. Carrel

2 Mart 2018 3.51 de Başak burcu 11. derecede dolunay oluşacaktır. Bu ay iki kez dolunay göreceğimiz için aynı zamanda “mayi ay” olarak da adlandırılıyor. Ankara üzerinden bakacağımız haritada dolunay 8. evde oluşmakta ve Güneş karşıtlığı ise Balık burcunda stelyum ile oluşuyor. Balık stelyum maddi manevi değerler ile iletişim ve ulaşım konularını vurguluyor. Dolunay ise ölüm,kalım, ölüm ötesi ve cinsellik temaları ile uluslar arası konuları görünür kılıyor. Ayrıca 12. evde Yay’da bulunan Mars ile t kare yapan dolunay aksı, gizli düşmanlık ve uluslar arası sorunlu durumları görünür hale getiriyor.
Bu bağlamda; inanç ve fanatizm üzerinden ve olayların net görülmediği adeta bir perde üzerinden bize yanlı olarak yansıtıldığı zamanlardan geçtiğimizi rahatlıkla söyleyebiliriz.
Ancak 12. ev Mars ve IC ile kavuşan Uranüs olumlu açısı (daha çok işbirliği demek uygun olur) alttan alta kaynayan bir kazana işaret ediyor. Konular itibariyle dikkat ve idrak en önemli yardımcımızdır diyebilirim.
Satürn ASC yakın olduğu için bürokrasi, ciddiyet, yönetim konuları ön plana taşınacaktır ve 1. ev Pluton, üzerimizde ciddi kontrol, denetim ağırlığı hissedeceğimizi gösteriyor.
Harita açısından Akrep Jüpiter ve Balık Chiron olumlu açısı birbirimize yardım ve şifa sunabileceğimizi göstermesi açısından önemli.
Harita açısından genel yorumum; “Yapmamız gerekenleri tam olarak yaptıktan sonra ilahi olana güvenmek gerekliliğidir.”
Dolunay ile bitirmemiz, hayatımızdan çıkarmamız gerekenler daha görünür olacaktır. Başak Dolunayı ile; hayatımızda ki, çalışma hayatımız, alçakgönüllü olmak, düzen, tertip, temizlik gerektiren konular (ruhsal ve zihinsel temizlik dahil) emek verdiğimiz konular, sosyal somut faydalar yaratma, yardım etme, kendimizi kurban konumuna soktuğumuz durumlar, fedakarlıklarımız, alma-verme dengemiz, birlik bilincimiz üzerine düşünmek ve kendimize ve kolektif ruha hizmet etmeyen konuları çıkarmak iyi olabilir.
Başak ve Balık aksı özellikle hizmet odaklı çalışmaktadır. Bu açıdan özdeğerlendirme çok önemlidir. Yine Peter Drucker’ın çok sevdiğim bir sözünden alıntı yapmak istiyorum “Etken olmak ve edilgen olmak arasındaki fark; doğru işler yapmakla, işleri doğru yapmak arasında ki farktır”
Dolunay ve yükselen toprak elementinde olduğundan sahip olduklarımıza şükredip, özellikle sokakta bulunan sahipsiz canlara ve çevremizde ihtiyacı olanlara yardım etmek yine iyi olabilir.

Her şey gönlünüzce olsun, sevgiyle kalın

Birsen SUNGURAY

Bir de Benden Dinleyin; Pamuk Prenses

“Masallar çocuklara uyumaları, yetişkinlere de uyanmaları için anlatılır” Jorge Bucay

“Onu, insanlığın yüzyıllar boyu belli başlı bir kaç efsane çevresinde inşa ettiği katmanlarda aramak gerekir. Bu katmanlar, sürekli olarak bizim etrafında toplandığımız ve yüzyıllar boyu taşıdığımız inanç tohumunun şeklini oluşturur. İnsanlığın gerçek hikayesi peri masallarındadır. Anlamını tahmin etmek ve hatta keşfetmeye imkan verirler.” (İvo Andriç )

Evvel zaman içinde, 1729 yılının ağır ve yavaş geçen soğuk kış gecelerinden birinde, Hanau’dan yola çıkan Jacob ve Wilhem Grimm adında iki kardeş zorlu bir yolculuğun ardından Frankfurt’a varmak üzereydiler. Onları sıcak şöminelerinin başından kaldırıp bu yolculuğa çıkartan sebep ise, Frankfurt’taki güçlü bankerlerden biri olan Rudi Völler’den almış oldukları siparişi teslim etmekti.

Bir cumartesi günü, doğu seyahatinden dönen üç arkadaşı ona doğuda zengin tüccarların ve soyluların kendileri için özel pornografik kitaplar resimlettirdiklerinden bahsettiler ve o yolculuk sırasında kendileri için yaptırdıkları pornografik kitapları gösterince Völler’in kafasında ne yapmak istediği oluştu.

Göttingen’de profesör olarak çalışan Jacob ve Wilhem kendilerine gelen davetiye karşısında biraz şaşkındılar. “Önemli bir iş için beni ziyaret etmenizi beklerim. Saygılarımla, Rudi Völler.”

Sulu karın ağır ağır yağdığı o gece, Jacob ve Wilhelm, bitirdikleri metni Völler’e okumak için gidiyorlardı ve okudular…

Völler hikayeyi o kadar beğendi ki, Grimm kardeşlere yeniden davetiye gönderdi. Ertesi gün yanlarına gelen Grimm’lerden bu hikayeyi ebeveynlerin çocuklarına çekinmeden okuyabilecekleri bir masal haline dönüştürmelerini istedi. Grimm kardeşler daha önce almış oldukları paranın dört katını ceplerine koyarak Völler’in yanından ayrıldılar. Dört ay sonra anneler ve babalar piyasaya yeni çıkan bir kitaptan, uykuya direnen çocuklarına “Pamuk Prenses ve Yedi Cüceler” masalını okuyorlardı.

Kışın ortasında güzel bir gündü, karlar cennetten düşen tüyler gibi süzülürken, kraliçe çerçevesi abanoz ağacından yapılmış bir pencerenin önünde oturmuş nakış işliyordu. Kraliçemiz nakışını işlerken iğne eline batmış ve üç damla kan parmağından kar üzerine damlamış. “Ah keşke” demiş kraliçe, “benim de kar kadar beyaz tenli, kan gibi kırmızı (rose – gül rengi) dudaklı ve abanoz gibi siyah saçları olan bir kızım olsa”

Masalımız kış ortası başlıyor. Her başlangıç önemlidir. Kış ortası olarak Oğlak Dönencesi de olan 21 Aralık işaret edilmektedir. Oğlak Dönencesi ise artık çalışmaların karşılığının alındığı, bitişlerin olduğu bir zaman işaret eder. Kraliçe’nin hayatını kaybedeceği ve bir çocuk sahibi olacağı henüz ilk cümleden anlaşılmaktadır. Kraliçemiz’den üç damla kan akıyor. Üç sayısı birçok öyküve mitolojide de geçer ;) Bileşimi mükemmeliği ortaya koyar. Pamuk Prenses ise orijinal ismiyle “Snow White” saf ve temizdir. Kraliçemiz, belli özellikleri tarifleyerek bir kız çocuğu istemiştir. Ancak, onu büyütecek kadar yaşayamamıştır. Çünkü bunu istememiştir :)

Kuantum çalışmaları ve yapılacak olumlamalar, istek ve dilekler üzerine burada masal içinde bir ders var. Tüm dileklerimizde; düşündüğümüz, söz olan ya da yazı olan ve tüm içimizden geçenlerin somut hale geldiğini bunun ise yine somutu çektiğini unutmamak lazım. Evren dual olduğu için iyi, kötüyle beraber gelir. Bunun için dileklerimizi ve düşüncelerimizi söz ve imajinasyonla detaylandırmak daha doğru olacaktır.

Bir süre sonra Kraliçenin kar gibi beyaz, kan gibi kırmızı ve abanoz rengi saçları olan bir kızı olmuş. Kraliçe ise kızının doğumunun hemen ardından ölmüş. Kraliçenin ölümünün üzerinden bir yıl geçince Kral yeniden evlenir. Kral’ın yeni eşi çok güzeldir ama bir o kadar da kibirlidir, üstelik hiç bir kimsenin kendisinden daha güzel olabileceğini kabul edemez. Bu nedenle de sık sık aynasının karşısına geçip sorar:

Ayna ayna söyle bana; var mı benden güzeli bu dünyada?
Ayna hep hep aynı cevabı verir: “Yok kraliçem, siz dünyanın en güzel insanısınız”

AYNA; üzerine bir çok detay yazılabilir ama Kraliçe’nin aynası “egosal bir ayna” tabii ki, mitolojide Narcissus’un hikayesini aklımıza getirir. Narsist çevresi için büyük bir denemedir ama kötülüğün en büyüğünü kendine yapar. Narsist kişiler çeşitli şekillerde hep ortada olmaya çalışırlar, bunun için herhangi bir adalet, hakkaniyet gibi ilkeleri gözetmezler. Bunu yapma amaçları ise aslında sınırsız sevgi ihtiyaçlarıdır. Bu konuda “görmek” çok güçlü bir duyu olduğundan, çünkü materyal der ki; ben gördüğüme inanırım. Narsist ayna ile konuşur, cevap alır, zaten kendinden başka biri onun muhatabı olamaz.

Gün gelmiş Pamuk Prenses büyümüş, bir gün ayna Kraliçe’ye şöyle demiş “Sevgili Kraliçem, güzel olmasına güzelsiz ama Pamuk Prenses sizden daha güzel” Kraliçe bunu duyunca çok kızmış, “Ne yapmalı, ne etmeli?” diye düşünüp durmuş günlerce. Sonra kararını vermiş ve sarayın avcısını çağırmış huzuruna. “Pamuk Prenses’i ormana götür ve orada öldür. Öldürdüğüne kanıt olarak da kalbini sök, bana getir.” Avcı Pamuk Prenses’i ormana götürmüş, bıçağını çekmiş. Fakat Pamuk Prenses’in ağladığını görünce onu öldürmeye kıyamamış. Bunun yerine Pamuk Prenses’i ormanda bırakıp, bir yaban domuzunu öldürüp, onun kalbini Kraliçe’ye götürür. Kraliçe’nin, Pamuk Prenses’i ortadan kaldırma planında bulunan “Kalbini” istemesi yine çok özeldir. Kötülük özellikle yürekli olan ve kalbini temiz tutandan daima rahatsız olur.

Akşam olup hava kararınca ormanda küçük bir eve gelmiş. Cesaretini toplayıp içeri girer, içeride üzeri yenmeye hazır yiyeceklerle dolu yedi küçük tabağın bulunduğu yedi küçük sandalyeli uzun bir masa varmış, duvar dibinde de yedi yatak diziliymiş. Çok aç ve çok yorgun olduğu için daha fazla bekleyememiş ve her tabaktan bir kaşık yemek almış, yedi yataktan yedincisine yatıp uykuya dalmış. Biraz sonra evin sahipleri eve dönmüşler. Yedi cüceler, masalın ilk yazılan “yetişkin” versiyonunda, “yedi ölümcül günah” için sembolize edilerek yazılmıştır. Bu günahlar; Şehvet, oburluk, hırs, tembellik, öfke, kıskançlık ve kibir şeklindedir. Kendimizde bulunan düzeltmemiz gereken tüm günahlar, hatalar zaten kendimize cüce görünür. Başarılarımız ise dev gibidir aslında. Dante İlahi Komedya’nın Araf bölümünde yedi ölümcül günahtan şu şekilde bahseder;

Şehvet; Başkalarına aşırı ilgi duyma, Oburluk; Aşırı tüketimin zevkine kapılma, Hırs; İhtiyaçtan fazlasını isteme, güç düşkünlüğü Tembellik; Zamanı boşa harcamak, Öfke; İçinde nefret, reddetme, intikam olan derin uygunsuz duygular karışımı ile adalet dışına çıkmak, Kıskançlık; Başkalarının sahip olduklarını mahrum bırakma merak ve sevgisi, Kibir; Önemli olma, değerli olma düşkünlüğü…

Dante en sona Kibirli olmayı koyar, insanoğlu ne kadar kendini düzeltmeye çalışırsa çalışsın en sonda zaten kibir kalır. Tüm içsel tradisyonlarda kişinin kendine ulaşması, nefsiyle savaşması anlamına gelmektedir. Dante yedi ölümcül günaha karşı, yedi erdemi öğütler. Bunlar ise şu şekildedir; İffet, Ölçülülük, Merhamet, Heves, Paylaşım, Alçakgönüllülük şeklindedir.

Sabah olup uyandığında Pamuk Prenses cüceleri görünce önce çok korkmuş, ama daha sonra iyi kalpli insanlar olduklarını görmüş. Yedi cüceler Pamuk Prenses’ten evlerini çekip çevirmesini istemişler, o da hemen kabul etmiş.

Bir gün yine Kraliçe tekrar aynasının karşısına geçmiş. Aynaya bildiğimiz soruyu sormuş ve aldığı cevap şöyle olmuş; “Güzelsin Kraliçem, buraların en güzeli sizsiniz. Ama ne var ki, ormanın içinde cücelerin küçük evinde yaşayan Pamuk Prenses dünyalar güzeli.” Bunu duyar duymaz Kraliçe deliye dönmüş ve büyücü bir kadına, bir zehir yaptırır. Bunu da bir elma içine koymuş. Yaşlı bir kadın kılığına girerek, ormana gider. Pamuk Prenses’i bulur ve elmayı ona verir, elmadan bir ısırık alan Prenses hemen düşer ve bayılır.

Elma, kutsal metinler dahil bir çok tradisyonda geçen özel bir semboldür. Venüs’ün sembolüdür. Ortadan kesildiğinde beş köşeli yıldızla karşılaşırız. Genç kızların, aldanma, aldatılmanın ve iyiyi kötüden ayıramaz hale gelmenin bulunduğu noktadır. Kader değil, seçim sunar ve kaderinizi değiştirecek iradeyi kullanmanız için önünüze seçenekler bırakır. Aslında kader ve özgür irade kavramlarını sorgulamamızı sağlar.

Akşam eve gelen cüceler, yerde yatan Pamuk Prenses’i görürler, öldüğünü düşünür ve çok üzülürler. Pamuk Prenses’i cam bir tabut içine koyarak, dağın tepesinde bir ağaç dibine yerleştirirler. Aslında bu sanal bir ölümdür. Eski Mısır’da yine inisiasyon törenleri içinde gömülme üzerine çeşitli ritüeller vardır. Tibet’le ilgili felsefeler içinde de, beden yapısı “soma” olarak tanımlanır ve bu zaten tabut anlamına gelmektedir. Bir nevi “ölmeden ölünüz” şeklinde Mevlana’nın bize öğütlediği durum tasvir edilmektedir. Bu tasvirle; ruhun tamamen arınarak tekrar doğması şeklinde bir dönüşüm söz konusudur.

Aradan geçen günler sonrasında bir gün, cücelerin evlerinin yakınından bir Prens ve kafilesi geçiyormuş. Prens çevreye bakınırken, bir de ne görsün! Camdan bir tabut içinde güzeller güzeli bir kız uyuyor :) Prens görür görmez aşık oluyor tabii… Hemen hikayesini sorup, öğrenir. Cüceler, Prens’e tüm hikayeyi anlatırlar. Cam tabutun saraya taşınmasını isteyen Prens ve adamları tabutu taşımaya başlarlar. Ancak bir tanesinin ayağı takılır ve tabutu düşürür. Tabut parçalanır ve Pamuk Prenses’in boğazından kocaman bir elma parçası fırlar. Gözlerini açan Prenses karşısında Prens’i görür ve aşık olur. Prens ve Pamuk Prenses üç gün üç gece süren bir düğünle evlenmiş, mesut bahtiyar olmuşlar. Tabii ki yedi cüceler de saraya taşınmış…

Bir çok masalda geçen “kurtarıcı prens” yine bu masalı da mutlu sona bağlamaktadır. Psikolojide yine mitolojiden transfer yaparak konuyu “andromeda kompleksi” olarak bağlar. Yani beyaz atlı prens, gelsin beni tüm dertlerimden kurtarsın şeklinde bir düşüncedir. Ancak ben masallara bu açıdan bakamıyorum. Dual açıdan bakarsak, kadın figürler zaten masallar da bile gayet zor denemelerden geçerler. Kendilerini dönüştürür ve çevreleri için besleyen, direnişçi karakterler olurlar. Ancak hayatın sihiri sanırım sevgi ve aşk içinde bir yerlerde saklıdır. Hem ödüldür, hem çözümdür. Ben bilgisinden çıkıp, biz bilgisine gidebilmek için fırsat ve zorunluluktur. Kendinden başka bir anlam düzeyine ulaşabilmek için, yoldur.

Gökten üç elma düşmüş ; birisi İrade için, birisi akıl ve sonuncusu aşk içinmiş…

Ancak elma yemeden birkaç kere düşünün :)

Sevgiyle Kalın

Birsen Sunguray

Kaynaklar;

Dante, İlahi Komedya

Onur Güven Okült Astroloji Ders Notları

Sunay Demircan, Felsefe Taşı, “Pamuk Prenses’e Ezoterik Yorum”

Turgut Yüksel, “Sekizinci Ölümcül Günah” Ot Dergisi 16.sayı

KOVALAR İÇİN

Merhabalar Dostlar, Kardeşler, Romalılar
Güneş Kova burcunun son derecelerinde, bu yüzden biraz Kova enerjisi ile ilgili yazmak istiyorum. Kova yöneticisi; modern Uranüs ve klasik olarak Satürn oluyor. Mitolojisi içinse en güzel anlatım Herakles’ın 12 denemesi içinde geçen “ahırları temizleme” görevidir. Bu görev tarihin ilk kahramanı olan Herakles’ı aşağılamak için verilmiş bir görevdi, ancak Herakles yakında bulunan nehrin yolunu değiştirerek bu görevi tamamlar. Yani onun için görev olarak büyük ve küçük yoktur. Önemli olan tamamlamaktır. Genel fayda önemlidir. Bunun için tıkanmış sorunlara, akla hayale gelmedik radikal çözümler üretir. Haritada bulunduğu yer ve burç için sürekli özgürlük talep eder ve pazarlık payı yoktur. Örnek olarak; Uranüs Terazi burcunda ise ilişkiler zeki ve kişi için yükseltici olmalı, tam tersi bağlayan, hesap soran ilişkiler kişi için yıpratıcı ve mutlaka bitecek anlamlar içerir. Uranüs içinde özgürlük olmayan tüm konuları bir şekilde ortadan kaldırarak çözümler :)
Malum bu yüzdende, devrimler onun kontrolündedir. Özgürlük, eşitlik, kardeşlik konuları önemlidir. Bunlar olmazsa olmazdır. Gölge yanlar arasında ise geniş kalabalık içinde yok olmak ve kişilik geliştirme için zorlanma sayılabilir. Hava elementi olduğu halde sabit burç olduğu için sağlam basma ve diretmek zaman zaman söz konusu olabilir ve Satürn tarafını en çok burda görürüz. Ancak Oğlak tarzında sessiz olamıyorlar, inandıkları konular için oldukça aktif savunma yapıyorlar. Zamanın önünde yaşamaları genelde bu durumda yaşayacak oldukları sorunlar için destek olabiliyor.
Yaklaşık 2000 yılda değişen Çağlar içinde şu an “Kova Çağındayız” ancak Balık Çağı bitimi ve Kova Çağı başına denk gelen bir dönemde yaşıyoruz. Balık Çağı için verebileceğim en güzel örnek ise; Leonardo Vinci ait “son yemek” çalışmasıdır. Burda Hz. İsa ve Havariler ne yemek yiyorlardı? Tabii ki Balık :)
Balık Çağı bitimi ve Kova Çağı için Aya gidilmesi önemli bir başlangıç olmuştur. Ancak geçiş kesin hatlar ile değil, oldukça girift şekilde gerçekleşme mevcuttur. Bu geçiş dolayısıyla yeni genç nesil ve ebeveyn ilişkileri arasında kuşak değil, çağ farkı olduğunu söyleyebiliriz. Şu an yeni doğan bebekler bile teknolojiyi adeta bilerek doğuyor… Ancak üst kuşağa göre empati ve fedakarlık yapma açısından hiç bir şekilde sorumluluk istemiyorlar diyebilirim :)
Daha kısa bir yazı düşünüyordum, yine uzattım. İlginiz için teşekkürler :)

Özgürlük,kardeşlik, eşitlik her daim sizinle olsun

Şimdi bu geçiş döneminde ortaya çıkan ve Kova Çağı için yaşam felsefesi olarak da, gayet uyan çiçek çocuklarının hikayesi “Hair” müzikali içinde geçen Kova Çağı şarkısı “Age of Aquarius”

16 Şubat Kova Burcunda Güneş Tutulması

16 ŞUBAT GÜNEŞ TUTULMASI

Merhabalar Dostlarım,
16 Şubat saat 00:05 de, Kova burcu 27. derecede güçlü bir Güneş tutulması gerçekleşecektir. Ankara için çıkardığım haritaya göre; Tutulma yükseleni Akrep burcunda olacağından dönüşüm yaratacak etkileri yüksek olacaktır. Birinci evde bulunan Jüpiter uluslararası konular, inanç, üniversiteler ile ilgili konuları ön plana taşıyacaktır. Yükselen yöneticisi Mars ikinci evde maddi, manevi değerlerimizi zorlayıcı etkiler getirecektir. Pluton ise iletişim alanında kontrol ve manipülasyon yaşanabileceği için dikkatli olmak gerektiğine işaret ediyor.
Güneş Tutulması dördüncü evde gerçekleşeceği için atalarımız, topraklarımız, aile, ülke değerlerimiz, köklerimiz için yeni bakış açısı ve kadersel müdahale getirecektir. Tutulma ve Merkür kavuşum yaptığı için, özellikle yetersiz kalan mental, zihinsel yapımız için mutlaka değişiklikler gerçekleşebilir diye düşünüyorum. Astreoid olarak Hermes yine tutulma ile kavuşum yaptığı için adeta bizi idrak etme konuları için zorlayacaktır.

Tutulma Kova burcunda gerçekleşecek olduğu için “özgürleşme” mutlaka önemli olacaktır. Şimdi size küçük bir hikayem var ; Geçmiş yüzyıllarda bir ülkede, kralın şahinleri varmış ama bu şahinlerden bir tanesi hiç uçmaz, hep aynı ağacın dalına tünermiş. Kral ve adamları ne kadar uğraşsalar da şahin uçmuyormuş. Tüm bunları uzaktan izleyen bir köylü, şahini uçurabilmek için kraldan izin istemiş. İzni alan köylü aynı gün şahinin uçmasını sağlamış. Merak eden kral, köylüye şahini nasıl uçurduğunu sormuş. Köylü şöyle cevap vermiş “Tutunduğu dalı kestim” sonra uçtu…

Bunlara ilaveten diğer önemli bir görünüm tutulma haritasında; Güney Ay düğümü, IC ile kavuşum yapıyor ve kökler, geçmiş yaşamlardan getirdiklerimiz bizi yüzleşmeye ve hesap vermeye zorlayabilir. Karma ve Antares yakınlığı ise bu durumu güçlendiriyor.
Güneş tutulması aynı zamanda Yeniay olduğu için Kova ve Akrep enerjisi için dilek ve olumlama yapabilirsiniz. Bunun için anahtar sözcükler; özgürlük, eşitlik, kardeşlik, zeka, dönüşüm, şifalanma, kamu yararı, derinleşme, odaklanma, astroloji, yeni buluşlar, uzay ve havacılık konuları şeklinde olabilir.

Güzelliklerle buluşun, sevgiyle kalın

Birsen SUNGURAY

Ay Akrep’te; Dipten ve Derinden

Şu an Ay Akrep’te iken, natal haritamda ay burcumda Akrep olunca bir yazı yazmak istedim. Pek kitabi bilgi değil, daha çok tecrübe ile sabit bilgilerden bahsetmek istiyorum. Dilerim beğenirsiniz, sevgiler herkese :)
Ay Akrep, içsel olumlu veya olumsuz çok fazla durum üretir. Örnek olarak; dedektif hikayeleri, bilim kurgu hikayeleri vs. önemlidir. Daima içinde ne var, perdenin arkasında neler oluyor? Bunları bilmek ister, hatta bilmeyi içgüdüsel bir zorunlulukla ister. Ne olursa olsun kör nokta kalsın istemez ama başkaları için kitap gibi açık olmak en büyük korkusu olabilir. En gölge yanı sanırım manüplasyon yönüdür. Hiç kimseyi manüple edemezse, kendini eder. Senaryolar yazmakta ve eylemsel hale geçirmekte iyidir. Ancak yöneticisi Mars, Koç’ta olduğu gibi doğrudan çalışmaz. Bu ona biraz, kaba gelir. Genelde olay içinde izlemci kalıp, kişilerin duygusal yapılarını sünger gibi emerek, ortamı istediği şekilde şekillendirmeyi sever. Herkesi çeşitli yollarla kendine bağımlı kılarak, kontrol etmesi en büyük sorunlarındandır. Öyle akışına bırakması, evrene güvenmesi filan zordur biraz…

“Bay Evet” filmini izlediniz mi? bilmiyorum. Benim çok sevdiğim filmlerdendir. Bazen her şey bizim istediğimiz gibi olsun isterken sadece akışı yavaşlatıyoruz ve kendimizi boşu boşuna üzüyoruz. Başımıza gelenlere sürekli direnmek yerine bazen kabullenip beklemek daha etkili olabiliyor.
Shakespeare, Hamlet’te şöyle seslenmiş bize “Serçenin ölmesinde bile bir bildiği var kaderin. Şimdi olacaksa bir şey yarına kalmaz, Yarına kalacaksa bu gün olmaz. Bütün mesele hazır olmakta. Madem hiçbir insan bırakıp gideceği şeyin gerçekten sahibi olmamış, erken bırakmış ne çıkar ne olacaksa olsun !”
Ay Akrep’te kurgular için aslında haklı sebepler çoktur. Sezgisel gelişmişlik, yalan ve riyayı fark etme, doğru öngörü yeteneği, 6. His gibi özellikler üst düzey çalışır. Ama bunlar genelde içsel mağarasında birikir. Eğer içsel mağarasının efendisi olup yüzleşmeyi, dönüştürmeyi, özelliklerine tasma takıp, kendi istediği yolda yürütmeyi öğretirse ciddi bir güce sahip olduğunu görecektir. Özellikle Mars’ın bulunduğu burç ve ev bu yol üzerinde kendisi için yardımcı olacaktır. Eğer gölge yanları yaşayıp, içinde bir çöplük büyütürse yine Mars’ın bulunduğu burç ve ev, bu versiyonda ödeme alanı olacaktır.
Sezgisel güçlü Ay Akrep, genelde gece insanı yönüne sahip veya uyuma sorunları olan bir yönü vardır. Soyut dünyası özellikle rüyalarla çalışır. Bu sebeple, transit ay dönemi herkes ve natalda Ay Akrep olanlar mütemadiyen haberci rüya görebilirler. Belki rüya günlüğü tutmak, iyi bir yaklaşım olabilir. Uyuma sorunları zorladığında, genelde sütlü gıdalar işe yarar.

Sevgiyle kalın

Birsen SUNGURAY

31 Ocak Aslan’da Ay Tutulması

Merhabalar Dostlar,
31 Ocak 16,26 da Tam Ay tutulması şeklinde güçlü bir dolunay yaşayacağız. Normal şartlarda dolunay etkileme süresi bir ay iken, ay tutulması ile gerçekleşen bu süre 4 ve 6 ay kadar uzatılır. Ancak 11 derece Aslan’da gerçekleşecek Ay tutulması, Dünyaya yakın gerçekleşeceği için Süper Ay şeklinde adlandırılıyor. Ankara üzerinden haritaya baktığımızda, yükselen 22 derece Yengeç’te olduğundan su elementi konuları, ülke, vatan, aile, güvenlik ve en çok da “kadın” konuları ön plana taşınıyor. Harita aynı zamanda tekrardan dolayı ve Güneş ışınları alamaması sebebiyle Kanlı ay denilen görünümü içeriyor. Yaklaşık olarak 150 yılda görünen bu görünümün etkileri için aylar ve yıllar bile vermek doğru olmayacaktır. Aslında tüm bu güçlü vurguları bile bir kenara koysak bile, Ay ve Kuzey Ay Düğümü kavuşumu bile tutulmanın kadersel döngüleri harekete geçirdiğini açıklar.

Tutulma haritasında kilit vurgu “kadınlar” üzerinden çalışmakta Ay, Ceres, Kad değerler alanında birleşmiş durumdalar. Karşıtlığında ise Güneş, Venüs, Gad kavuşumu kayıplar alanında birleşmiş durumda… Bu karşıtlık ise 5. Evde bulunan Akrep Jüpiter’e T kare ile bağlanmış durumda… Bu gergin görünüm özellikle “kadın” ile ilgili yüksek yargıya gelebilecek yeni kanunlar ve daha önce denemesi yapılan “küçük yaşta evlilik” gibi konulara son derece uyan işaretleri göstermektedir. Bu bağlamda oldukça dikkatli olunması gereken bir dönemden geçiyoruz. Kad kavuşumu ve Mars’tan alınan destek Ay ve Ceres’i mücadele için güçlendirmekte… Haritada 10. Ev Uranüs ve Satürn uyumu, bu konular için ani ve oldu, bitti tarzında bürokratik yollar denenebileceğini gösteriyor.
Tutulma haritasında dikkat edilmesi gereken bir açı da, Neptün ve Mars arasında özellikle dinsel fanatizm açısından ve ilüzyonel ataklar, yabancılar kaynaklı şiddet açısından dikkat edilmesi gereken durumlar içeriyor. Aslan tutulması aynı zamanda toplumsal olarak ön planda olan sanat ve siyaset alanından ki, isimler için kayıplar getirebilir.

Tutulmanın Aslan’da olacak olması “kalp” sağlığımız ile ilgili konuları tetikleyebileceğini hatırlatıp, eğer bu konuda kontrolleriniz ve tedavi olmanız gerekiyorsa, sürüncemeye bırakmayıp bir an önce girişimde bulunmanızı naçizane tavsiye ediyorum. Bu tutulma da, ayrıca saçlarımız üzerine yapmayı düşündüğümüz değişiklikler varsa, bunun için iyi bir zamanlama olacaktır.

Tutulma haritası ile; yüksek planda kadersel müdahaleler göreceğimiz bitişlere ve yeniliklere başlıyoruz. Aslan vurgusu kendimizi düzeltmek, yenilemek adına uygun zamanlar sunuyor. Unutmamak lazım ki, insan en çok kendi emeğinin ürünüdür. Bu nedenle kendimiz adına; öz güven, neşe, aşk, şans, irade, kişilik, kimlik, hayat enerjimiz, sahnede olmak ve kendimizi yönetmek, sorumluluk almak adına hayat planımızı tekrar, objektif şekilde gözden geçirmek iyi olabilir. Kendinizde değiştirmek istediğiniz konuları yazarak bir liste yapıp, daha sonra da yakarak dolunay ritueli gerçekleştirebilirsiniz.

Sevgiyle Kalın

Birsen SUNGURAY

Kış Geliyor

Merhabalar Dostlar,
Yarın 17 Ocak 2018 sabah erken saatlerde; 5. 20 de Oğlak burcunda yeni bir ay doğuyor. Yeniay Oğlak burcunun 26 derecesinde ve Venüs kavuşumu ile beraber stelyum oluşturuyor. Ayrıca Merkür, Satürn ve Plüton yine Oğlak burcunda olduğu için temsil ettiği değerleri fazlasıyla hissediyor olacağız. 2. Evde gerçekleşen yeniay maddi ve manevi değerleri gündeme getiriyor. Bir nevi varlık ve yokluk alemi karşılıklı olacak. Bu bağlamda elimizde ki değerlere şükretmeyi bilip, kaynaklarımızı en verimli şekilde kullanmayı bilmek gerekiyor. Son zamanlarda özellikle Satürn’ün kendi yöneticisi olduğu Oğlak’ta olması bu alanı zaten vurgulu hale getirmişti ancak bu ağır stelyum artık “kış geliyor” mesajı niteliğinde bir başlangıç sunuyor. Satürn tarz olarak zaten adım adım, planlı ve iyi düşünülmüş işleri temsil eder. Bunun dışında kalan iyi inşa edilmeyen her çeşit sistem gündeminde olacaktır. Yükselen Yay burcunda olmasına rağmen Yükselen yöneticisi Jüpiter Akrep burcunda ve Mars kavuşumu devam ediyor. Hem 11. hem 12. Evi Akrep yönettiği için geniş kitleleri ilgilendiren ve şiddet, eril enerji içerikli konulara dikkat edilmesini rica ediyorum.

Yeniay Oğlak enerjisi ile doğacağı için; olumlama ve niyetlerimizi Oğlak burcu değerleri içinden seçebiliriz. Anahtar sözcüklerimiz; Çalışkan olmak, iradeli olmak, dayanıklı olmak, ciddi olmak, mantıklı olmak, sabırlı olmak,analitik ve hesaplı, kitaplı olmak, planlı, programlı olmak, sorumluluk almak şeklinde olabilir.

Bu yeniay la beraber kavuşum yapan Bacchus ise “yeraltının rasyonel aklını” temsil etmektedir. Bacchus, mitolojide oniki titan tarafından parçalara ayrılır ve kalbi akıl, savaş ve sanat tanrıçası Minerva tarafında kurtarılır. Bacchus bilinç olarak “kendini ve evrensel birlik içinde yerini bilme” olarak tanımlanabilir. Yeniay ile birleşmesinin bize önemli mesajlar içerdiğini düşünüyorum…

Son olarak Albert Camus şöyle demiş “Kışın en soğuk zamanında, içimde yenemediğim bir yaz olduğunu öğrendim”

Sevgiyle Kalın

BİRSEN SUNGURAY

NOT: Bacchus üzerine Sayın Berk Yüksel’e ait çok güzel bir makale mevcut ben de yazımda yararlandım, okumak isteyenler için link atıyorum

http://blog.milliyet.com.tr/bakus–dionisos–gizemleri/Blog/?BlogNo=170103