VARUNA 20000

Varuna 2000 yılında Robert S. Mc Millan tarafından keşfedilmiş. Neptün ötesi gök cisimleri içinde geçer. Kuiper kuşağında yer almaktadır. Kuiper kuşağında şimdiye kadar 400 civarı gezegenimsi bulunmuştur. Tanımlanma durumları halen tartışmalıdır. Varuna, büyük kubevanolar içinde tanımlanmıştır.

Mitolojik hikayesi ise çok zengindir. Sözcük olarak ilk defa Hititler ve Mitanniler arasında yapılan bir anlaşmada Tanrıları şahit olarak belirttikleri için rastlıyoruz. Şahit yazılan Tanrılar İndra, Mitra ve Varuna’dır. Ancak Varuna için bilgi alınabilecek en önemli kaynaklar “Vedalar” dır. Vedalar Çağı M.Ö. 1500- 500 yılları arasındadır. Vedalar da belirtilen Panteon Hint-Aryan inanışıdır. Veda sözcüğü, vid “bilmek” eyleminden türetilmiştir ve “”kutsal, dinsel bilgi” anlamındadır. Vedalar dört bölümden oluşan Hint-Aryan kutsal metinleridir. Vedaların ilk bölümü “Rig Veda” dır. Bunun dışında; “Soma Veda” “Yacur Veda” ve “Atharva Veda” bulunmaktadır.
Rig- Veda’nın 1028 ilahisinden en az 250’si Tanrılar Kralı İndra’ya, yıldırımlar savuran ve yağmur veren Tanrıya seslenmektedir. 220 tanesi ise ateş Tanrısı Agni’ye seslenmektedir. Agni ocaklarında ailelerin koruyuculuğunu yapmakta, sunaklarda onların saygılarını ve kurbanlarını kabul etmektedir. 120 ilahi Agni’nin ağzına dökülen kurban içkileri Soma’ya dır.

Güneşe, rüzgara, yağmur tanrısına, fırtına tanrılarına seslenen sayısız ilahi vardır. Parlak Gök Baba ve her yere yayılan Toprak Ana’yla kızları sevimli Şafak ve Gece de kutsanmaktadır. Fakat hepsinden yücesi, ona adanan ilahi sayısı bir düzineyi zor bulurken, ilah Varuna’dır.
Varuna adı fiil kökü vr. “kaplamak, içermek” anlamından gelir; çünkü o evreni içerir ve sıfatı egemenliktir. Varuna sulara ateş salar, altın disk güneşi göklere uçurur, gece ve gündüzü ayarlar, ayırır. Ve onun düzeninin ritmi(rta) dünyanın düzenidir. Gökte durarak güneşi alet gibi kullanarak büyülü yaratıcı gücüyle (maya) dünyaya yön verir. Bu yolla üç dünya yaratmıştır, üçünde de oturur; Gök, yer, aradaki hava. Burada duyulan ses Varuna’nın soluğudur. Altından evi, bin kapılı bir malikanedir. Burada oturup, dünyada olup, biteni izler. Güneş bile bu yüksek noktaya ilerler, insanların yaptıklarını anlatır. Varuna’nın bin gözüyle gözettiği, hükmettiği düzen, Mısır’da bulunana Maat ve Sümer’de bulunan Me’nin karşılığıdır. Ancak bu karşılık sadece fiziksel içeriğe sahip değil, aynı zamanda ahlaki bir düzeni de korur. Varuna düzeni Rta’dır. Gerçek ile birbirinin yerine kullanılır. Rta olaylara düzen, şekil verir. “Rta’nın yolları vardır” cümlesi geleneksel bir deyiştir. Atharva Veda’da ise Evrenin yöneticisi ve suların düzenleyicisidir.
Epik dönemde ise Varuna’nın daha çok suların yöneticisi, denizlerin ve nehirlerin tanrısı olarak ortaya çıktığını görüyoruz. Evi okyanuslarda “makaralar” ın ülkesinde dir. O yüzden binek hayvanı makaradır. Makara; timsah, yunus ve köpek balığı karışımı bir deniz canavarıdır.

Astrolojik açıdan bakmak istersek; Varuna su elementi ve aynı zamanda hava elementi ile alakalı çalışıyor. Çeşitli haritalarda yaptığı etkilere göz atınca, açı yaptığı gezegen ve önemli noktalara büyüteç tutuyor. Olayları büyük, gözler önüne taşıyan hale getiriyor. Kolektif haritalar da bu nedenle çeşitli büyük felaket ve ani yayılan hastalık konuları ile bağdaştırılmış. Bireysel olarak, mitolojisinde olduğu üzere düzen yaratma anlayışı hakim. Ancak bu düzen yaratma anlayışı daha göksel yani “ilahi adalet” şeklinde gerçekleşiyor. Düzen yaratma iç güdüsü ile, doğal liderlik özelliği vermesi muhtemel. Yersel adaleti ya da idari adaleti ise daha çok Mitra ile bağdaştırabiliriz. Haritada bulunduğu konuma göre üst düzey gözlemci özelliği verebilir. Gözünden bir şey kaçmaz. Ancak insanları ve her şeyi sürekli tartar,ölçer, biçer. Gerçek, dürüstlük, ahlaki konular kişi için çok önemlidir. Ciddi bir yaratıcı yönü vardır. Eğer su ve hava elementinde ise daha bariz hissedilecektir. Bunun dışında yine mitolojisinde belirtildiği üzere alet, edevat kullanma konusunda yetenek ve teknolojik eğilimler verebilir. Tüm bunlara rağmen eşinin de şarap Tanrıçası Varuni olduğunu hatırlatarak gezmeyi, eğlenmeyi bilen bir yönü olduğunu eklemek isterim.

Sevgiyle Kalın

Kaynaklar;

Doğu Mitolojisi, Joseph Campbell

Hinduizmin Kutsal Metinleri Vedalar, Kürşat Demirci

Sakıncalı Astrolog
Birsen SUNGURAY

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir